Kellon Metsästysseura ry

Vierasluvat

Vierasluvat kaudelle 2017-2018

Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netissä KMS:n kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2016  ja 03.-09.09.2017 sekä jänikselle ja ketulle 03.-09.09.2017 ja 26.11.-02.12.2017, luvan hinta 50 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.

Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10 €/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajilla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

 
Vieraslupa maksetaan verkkopankista seuran tilille. Tositteeseen tulee kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos kettu), maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäsenen nimi. Kuitissa pitää näkyä myös arkistotunnus ja kuitin on oltava metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55