Kellon Metsästysseura ry

Riistanhoitotyöstä vastaa riistanhoitojaosto, jonka vetäjänä toimii Arttu Paso. Timo Korkeasalo toimii riistanhoitotyön ohjaajana.

Jaoston tärkeimpinä tehtävinä ovat pienriistan ja metsäkauriiden ruokinta. Tässä työssä ovat apuna metsästysseuran harjoittelijat.

Lisäksi jaosto suorittaa riistan kolmiolaskennat ja tekee riistakolmiomerkinnät maastoon sekä kunnostaa ja tekee tarvittaessa uusia ruokinta-automaatteja. Jaosto toteuttaa myös vuosittain pienpetokilpailun.

Ohjeistus riistan ruokintaan

Riistaa ruokitaan pääasiassa talvella silloin kun lumipeite heikentää normaalin ravinnonsaannin. Aloitus joulukuulla ja jatketaan maaliskuulle.

Sorsalautoille voidaan ruokkia toukokuulta pari ensimmäistä viikkoa muuttoaikaan.

Hirviporukat tekevät riista pellot omille paikoilleen. Sekä vievät nuolukivet paikpoilleen.

Pyyntiä varten ruokinta tapahtuu metsästäjien omalla kustannuksella.

Riistan ruokkijat soittavat riistahoidosta vastaavalle henkilölle. Joka ilmoittaa minkä verran voi hakea ja mistä haetaan jyvät ja heinät, niin pysyy budjetti kontrollissa.