Kellon Metsästysseura ry

Maanvuokrausjaosto saattaa yhdessä hirvieläinjaoston kanssa vuokrasopimukset ajan tasalle ja jatkaa vuokraamattomien maiden kartoitusta sekä vuokraamista.

Seura pyrkii hyvään yhteistyöhön maanomistajien kanssa ja tiedottamaan heille seuran toiminnasta. Vuokrasopimukset pyritään tekemään mahdollisimman pitkiksi ja pysyviksi. Maanvuokrausjaoston vetäjänä toimii Janne Manninen.

Maanomistajia pyydetään ilmoittamaan omistussuhteiden ja rekisterinumeroiden muutoksista sekä muista muutoksista tiedotusjaoston vetäjälle, jotta maanvuokrausrekisterimme pysyisi ajantasalla.