Kellon Metsästysseura ry

Seuran toiminta on pitkälle organisoitu ja tehtäviä on jaettu eri alojen jaostoille. Johtokunnan jokaisella jäsenellä on selkeä tehtävä. Puheenjohtajan tehtävänä on neuvotella seuran toimintaan liittyvistä asioista eri tahojen kanssa ja koordinoida jaostojen toimintaa.