Kellon Metsästysseura ry

Kellon Metsästysseura

       

Seuran perustava kokous pidettiin 30.12.1954 ja seura on aloittanut toimintansa vuonna 1955.

Seuralla on Kalimen majan lisäksi myös kaksi talkoovoimin tehtyä kämppää, jotka palvelevat metsästäjiä Kylmäojan ja Röyttäojan varrella.

Seuralla on ollut ampumarata vuodesta 1965 alkaen. Seuralla oli sekä kiväärirata että haulikkorata. Ampumatoiminta oli vilkasta, mutta ongelmaksi muodostui se, että asutus tuli liian lähelle ampumarataa ja vuonna 2010 ampumaradalla jouduttiin kieltämään ruutiaseella ampuminen ja ampumaratarakenteet purkamaan pois. Nykyisin radalla järjestetään jousiammunnan harjoituksia ja merkkiammuntoja.