Kellon Metsästysseura ry

Vierasluvat kaudelle 2023-2024

Kellon metsästysseuran jäsen voi lunastaa 5 kpl metsästyskaudessa. 1 vierasluvan per./ päiväjänikselle,  vesilinnuille, ketulle ja sepelkyyhkylle netistä KMS: n kotisivuosoitteessa(https://kellonmetsastysseura.fi). Vieraslupa ei koske  metsäkanalintuja eikä hirvieläimiä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.

Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 20€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 5 kpl metsästyskaudessa, hinta 20€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

Vierasluvan hinta 20€ / päivä /1 vieraslupa / KMS seuran jäsen
KMS jäsenen kanssa voi metsällä olla 1 vieras/KMS jäsen

Lupa maksetaan seuran tilille. Tositteen viestikenttään tulee kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos metsästetään kettua), maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäsenen nimi. Tositteessa pitää näkyä myös arkistotunnus ja sen on oltava metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55
 
Malli maksun viestikentästä:
Matti Metsästäjä, 20.8.2023, Kettu, MO:Mikko Maanomistaja, SJ:Seppo Seuranjäsen