Kellon Metsästysseura ry

Vierasluvat kaudelle 2019-2020

Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia vesilinnuille 20.08-26.08.2019 ja 02.-08.09.2019 sekä jänikselle ja ketulle 02-08.09.2019 ja 25.11.-01.12.2019, luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.

Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

 
Lupa maksetaan seuran tilille. Tositteen viestikenttään tulee kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos metsästetään kettua), maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäsenen nimi. Tositteessa pitää näkyä myös arkistotunnus ja sen on oltava metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55
 
Malli maksun viestikentästä:
Matti Metsästäjä, 3.9.2018, Kettu, MO:Mikko Maanomistaja, SJ:Seppo Seuranjäsen