Kellon Metsästysseura ry

Hirvijaosto hoitaa hirvenmetsästykseen liittyvät asiat ja jaostoa vetää Sami Manninen.

Hirviporukoiden tulee tarkistaa oman alueensa ampumalavat, korjata ja siirtää ne sellaisille paikoille, joista on esteetön ja hyvä näkyvyys sekä turvallista ampua. Jaosto hoitaa riistapeltojen teon, hirvilaskennat ja järjestää hirvipeijaat.

Hirvenmetsästystä säätelee metsästyslain ja –asetuksen lisäksi seuran yleisen kokouksen hyväksymä hirvisääntö.

Kesäkokouksessa 2018 on päätetty:

Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (21.08.2018) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina (23.08.2018), johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista. fi palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin.

  • Hirven haukuttaminen harjoitustarkoituksessa on kielletty 01.10-12.10.2018 välisenä aikana kaikilla lohkoilla.
  • Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-12.10.2018 välisenä aikana.
  • Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 13.10.2018 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2019.