Kellon Metsästysseura ry

Hirvijaosto hoitaa hirvenmetsästykseen liittyvät asiat ja jaostoa vetää Seppo Tikkala.

Hirviporukoiden tulee tarkistaa oman alueensa ampumalavat, korjata ja siirtää ne sellaisille paikoille, joista on esteetön ja hyvä näkyvyys sekä turvallista ampua. Jaosto hoitaa riistapeltojen teon, hirvilaskennat ja järjestää hirvipeijaat.

Hirvenmetsästystä säätelee metsästyslain ja –asetuksen lisäksi seuran yleisen kokouksen hyväksymä hirvisääntö.

Kesäkokouksessa 2023 on päätetty:

Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava perjantaihin (18.08.2023) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta (ei koske valtionmerkkiammunta vuotta) porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston kokoukseen tiistaina (22.08.2023) sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit.
Metsästykseen halukkaat maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Porukoiden johtajien palaveri on tiistaina (22.08.2023). Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistusammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuolisethenkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana.