Kellon Metsästysseura ry

Hirvijaosto hoitaa hirvenmetsästykseen liittyvät asiat ja jaostoa vetää Sami Manninen.

Hirviporukoiden tulee tarkistaa oman alueensa ampumalavat, korjata ja siirtää ne sellaisille paikoille, joista on esteetön ja hyvä näkyvyys sekä turvallista ampua. Jaosto hoitaa riistapeltojen teon, hirvilaskennat ja järjestää hirvipeijaat.

Hirvenmetsästystä säätelee metsästyslain ja –asetuksen lisäksi seuran yleisen kokouksen hyväksymä hirvisääntö.

Kesäkokouksessa 2020 on päätetty:

Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava maanantaihin (10.08.2020) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus ampumakokeen suorittamisesta porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston vetäjälle maanantaihin (10.08.2020) mennessä sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina (13.08.2020). Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista. fi palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Kaikki hirviporukat kiertävät lohkojaon samalla tavalla enintään 2 porukkaa per lohko eli 6 lohkoa / enintään 12 porukkaa. Porukan minimi koko vähintään 8 ampujaa. Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistus ammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-09.10.2020 välisenä aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 10.10.2020 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2021.

Seura varaa myönnetyt hirviluvat 16 kpl ja hirvijaosto päättää kokouksessaan jahdin käytännön järjestelyistä.

Nylkyhallin kulukorvaus seuran ulkopuolelta kaadetuille hirville 40€/hirvi+ nahka ja pienille hirvieläimille 10€/eläin.