Kellon Metsästysseura ry

Yleiset metsästysasetukset (www.riista.fi)

Metsästysajat, -alueet  sekä rajoitukset metsästyskaudella 2018-2019

 1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.
 2. Sepelkyyhky: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti
 3. Metsäkanalinnut: Teeren, metson ja pyyn metsästyksessä kiintiö on 2kpl/kausi/metsästäjä. Toinen linnuista voi olla metso. Teeri rauhoitettu kokonaan Haukiputaantien länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. Koppelo ja Riekko rauhoitettu.
 4. Peltolinnut: Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
 5. Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5kpl/kausi/metsästäjä,1kpl/päivä/metsästäjä, 2kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 2018—2019 on Kotilohkon hirvialue 2. Alue on merkitty KMS kotisivuille. Karttalinkki
 6. Kettu, supi, näätä: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2019 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n naapuriseurojen kanssa. Supi ja näätä pyynti kuten kettu.
 7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
 8. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
 9. Hylkeenpyynti: Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
 10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti, jossa rautatienitäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä. Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen. Kellontien ja Takkurannantien välinen alue sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty.
 11. Vieraslupakäytäntö: Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellonmetsastysseura.fi): vesilinnuille 20.08-26.08.2018 ja 03.-09.09.2018 sekä jänikselle ja ketulle 03-09.09.2018 ja 26.11.-02.12.2018, luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
  Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
  Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
 12. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (21.08.2018) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina (23.08.2018), johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista. fi palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen harjoitustarkoituksessa on kielletty 01.10-12.10.2018 välisenä aikana kaikilla lohkoilla. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-12.10.2018 välisenä aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 13.10.2018 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2019.
 13. Kauriinmetsästys: Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran kaurisporukan jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo-ja kyttäyspyynti. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois-eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta ( p. 040-7787387). Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osallistumisesta peritään 20€ suuruinen maksu talviruokintaa varten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden määräksi ehdotetaan 30 yksilöä. Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (p. 046-8108729) ( ari.maukku[ä]mail.suomi.net ) Ilmoittautumisen päivämäärä tulee kesän lehteen. Kauriinmetsästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Sallittu haulikoko on 4,5mm ja ampumamatka 25m. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.