Kellon Metsästysseura ry

Yleiset metsästysasetukset (www.riista.fi )

Metsästysajat, -alueet  sekä rajoitukset metsästyskaudella 2021-2022

 1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.
 2. Sepelkyyhky: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti
 3. Metsäkanalinnut: Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on 3kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso tai koppelo. Pyy ei kuulu kiintiöön. Teeri, Riekko, Pyy ja Metso rauhoitettu kokonaan Haukiputaantien länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. (tarkennukset  www.riista.fi sivusto)
 4. Peltolinnut: Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
 5. Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 15kpl/kausi/metsästäjä,1kpl/päivä/metsästäjä. Rusakko ei kuulu kiintiöön.
 6. Kettu, näätä: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2022 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS, HMY ja JMS seurojen kanssa. Näädän pyynti kuten kettu.
 7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
 8. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
 9. Hylkeenpyynti: Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
 10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti, jossa rautatienitäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä. Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
  Kellontien ja Takkurannantien välinen alue sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniementiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty. Jousimetsästys sallittu takkurannanlahdella Kauriin ja Rusakonmetsästyksessä.
 11. Vieraslupakäytäntö: Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellonmetsastysseura.fi): vesilinnuille 20.08-26.08.2021 ja 05.09.-12.09.2021 sekä jänikselle ja ketulle 05.09.-12.09.2021 ja 28.11.-05.12.2021, luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
  Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
  Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
  Vierasluvan hinta 10€ / päivä /1 vieraslupa / metsästäjä.
 12. Noudatetaan valtioneuvoston asetusta 302/2021 päätöksen mukaisesti.
 13. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (24.08.2021) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston vetäjälle tiistaihin (24.08.2021) mennessä sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina (26.08.2021). Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista. fi palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Kaikki hirviporukat kiertävät lohkojaon samalla tavalla enintään 2 porukkaa per lohko eli 6 lohkoa / enintään 12 porukkaa.
  Porukan minimi koko vähintään 8 ampujaa. Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistus ammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-01.10.2021 välisenä aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 2.10.2021 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2022.
  Varataan seuran käyttöön 2 aikuisen lupaa peijaisiin ja myyntiin, loput luvat jaetaan hirvijaoston kokouksessa.
 14. Kauriinmetsästys: Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Ruokintapaikoilta ampuminen kielletty. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta (p. 040-7787387). Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25€ suuruinen maksu talviruokintaa varten. Ruokinnan aloittanut metsästäjä on velvollinen jatkamaan ruokintaa kevääseen saakka. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden määräksi ehdotetaan 35 yksilöä, joista 1 yksilö seuralle huutokaupattavaksi (ensimmäinen kyttäys jahdissa kaatunut aikuinen kauris, jonka käsittelystä huolehtii ampuja talkoilla). Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (046-8108729) ( amaukku[ä]gmail.com ) (10.08.2021) mennessä. Ilmoittautumisen päivämäärä tulee kesän lehteen. Kauriinmetsästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Merenranta-alueella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.