Kellon Metsästysseura ry

Metsästysajat 2017

Yleiset metsästysasetukset (www.riista.fi)

Metsästysajat, -alueet  sekä rajoitukset metsästyskaudella 2017-2018

 1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Ei kiintiöitä.
 2. Sepelkyyhky: Metsästys alkaa Haukiputaantien itäpuolella 10.8. ja muualla 20.08.2017, ei kiintiötä
 3. Metsäkanalinnut: Teeren ja pyyn metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metso, koppelo ja riekko rauhoitettu. Kiintiöt päätetään seurojen yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja RKTL:n suosituksen perusteella. Johtokunta käsittelee kiintiöitä vielä 8.9.2017 jälkeen Riistakeskuksen tiedotuksen jälkeen.
  Johtokunnan päätös:
  -Teeri: 2kpl/kausi 10.9-31.10. Kuviltapyynti kielletty. Suositellaan naaraslintujen säästämistä.
  -Pyy: ei kiintiötä 10.9-10.10.
  -Metsö, koppelo ja riekko rauhoitettu.
 4. Peltolinnut: Fasaani ja peltopyy; metsästys on kielletty.
 5. Jänis: etsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5 kpl/kausi/metsästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 2017-2018 on Kotilohkon hirvialue 2. Alue on merkitty KMS:n kotisivuilla.
 6. Kettu, supi ja näätä: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2018 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n naapuriseurojen kanssa. Supi ja näätä; pyynti kuten kettu.
 7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
 8. Hylkeenpyynti: Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa, ei kuitenkaan kaupalliseen jahtiin.
 9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja  kotilohkossa poisluettuna ketun pyyntiä, jossa rautatien itäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin.   Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä.
  Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
  Kellontien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
  Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty.
 10. Vieraslupakäytäntö;
  -Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netissä KMS:n kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2016  ja 03.-09.09.2017 sekä jänikselle ja ketulle 03.-09.09.2017 ja 26.11.-02.12.2017, luvan hinta 50 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
  -Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10 €/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
  -Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajilla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
 11. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (05.09.2017)  mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina 07.09.2017, johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista.fi -palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kielletty koko seuran alueella 7- 13.10. 2017. Peltopyynti omalla hirvijaoston kokouksessa nimetyllä riistapellolla alkaa 30.9 2017 ja varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 14.10 2017.
 12. Kauriinmetsästys
  Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudattavat valikoivan metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois-eteläsuunnassanoin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 1,2 km. Tarkempi rajaus kartalla. Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti muutoin paitsi, että pukin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25 euron suuruinen maksu talviruokintaa varten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden määrä on 10 aikuista ja 15 vasaa. Pyynnin järjestämisestä tulee kesälehteen ilmoittautumispäivämäärä. Kauriinpyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin sallittu haulikoko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Joka vasajahdissa ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. Mahdolliset peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.