Kellon Metsästysseura ry

Kellon Metsästysseurassa on tällä hetkellä:

  • 518 varsinaista jäsentä
  • 7 koejäsentä
  • 16 harjoittelijaa
  • 8 kunniajäsentä
  • 2 kunnia puheenjohtajaa
  • 4 vapaajäsentä

 

Jäsenten hyväksyminen:

1) Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa seuralle omistamaansa metsästyskelpoista maata vähintään 5,0 ha. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös tämän henkilön sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, myös henkilön tai sukulaisen avio- tai avopuoliso.

2) Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö koejäsenyyden kautta.

Päätöksen jäsenten hyväksymisestä tekee johtokunta.

Jäsenhakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Jäsenhakemuslomake

Harjoittelijoiden ja koejäsenten hyväksyminen:

1) Harjoittelijaksi voidaan hyväksyä Kellon suuralueella asuva henkilö. Harjoittelujakso kestää 2 vuotta, jos henkilö on asunut Kellossa vähintään 10 vuotta, Harjoittelujakso kestää 4 vuotta, jos henkilö on asunut Kellossa vähintään 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta.

2) Koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut harjoittelujakson. Koejäsenyys kestää 2 vuotta.

Päätökset harjoittelijoista ja koejäsenistä tekee johtokunta.

Harjoittelijahakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Harjoittelijahakemuslomake

Kun osoitteesi muuttuu, muista tehdä ilmoitus jäsenrekisterin ylläpitäjälle (Tiedotusjaoston vetäjälle).