Kellon Metsästysseura ry

Kellon Metsästysseurassa on 2023:

  • 517 varsinaista jäsentä
  • 11 koejäsentä
  • 17 harjoittelijaa
  • 8 kunniajäsentä
  • 3 kunnia puheenjohtajaa
  • 4 vapaajäsentä

Kun osoitteesi muuttuu, muista tehdä ilmoitus jäsenrekisterin ylläpitäjälle ( Tiedotusjaoston vetäjälle).

Jäsenten hyväksyminen:

1) Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa seuralle omistamaansa metsästyskelpoista maata vähintään 5 ha.            
Jäseneksi voidaan hyväksyä myös tämän henkilön sukulainen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa, myös henkilön tai sukulaisen avio- tai avopuoliso.
2) Jäseneksi voidaan myös hyväksyä henkilö hyväksytyn koejäsenyyden kautta.              

Päätöksen jäsenten hyväksymisestä tekee johtokunta.

Koejäsenten hyväksyminen:

1) Koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut harjoittelujakson vaatimat tehtävät ja pisteet.            
Koejäsenyys kestää yhden vuoden.            
                
Päätöksen koejäsenten hyväksymisestä tekee johtokunta.

Jäsenhakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Jäsenhakemuslomake

Harjoittelijoiden ja koejäsenten hyväksyminen:

1) Harjoittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa seuralle omistamaansa metsästyskelpoista maata alle 5 ha.
Harjoittelijaksi voidaan hyväksyä myös tämän henkilön sukulainen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa, myös henkilön tai sukulaisen avio- tai avopuoliso.
Edellä mainittua vuokrasopimisusta vastaan otetaan pääsääntöisesti vain 2 harjoittelijaa.
2) Harjoittelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka todistettavasti on asunut metsästysseuran alueella enemmän, kuin yhden vuoden.

Päätökset harjoittelijoista ja koejäsenistä tekee johtokunta.

Harjoittelijahakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Harjoittelijahakemuslomake

Harjoittelun hyväksyttävästi suorittaminen ja pisteytys:

Harjoittelu on hyväksytysti suoritettu, kun pakolliset tehtävät on suoritettu ja 5 pistettä kerätty.
Harjoittellijaksi maanvuokrasopimusta vastaan tulleiden henkilöiden tulee suorittaa vain pakolliset harjoittelu tehtävät (kolmilaskennat,peijjaat/pilkkikilpailut).
Harjoittelijoiden tulee suorittaa seuraavat pakolliset tehtävät kolmen vuoden aikana, sekä kerätä lisäksi vähintään viisi pistettä alla olevasta taulukosta: 

1) Kolmiolaskenta talvella.
2) Kolmiolaskenta kesällä.
    Pääsääntöisesti vähintään toinen laskennoista tulee suorittaa ulkolohkossa.
3) Talkoot: Pilkkikilpailut, hirvipeijaiset tai kerpputalkoot.
    Jokin edellämainituista tulee olla suoritettuna.

Harjoittelun pisteet:

Talviruokinta kausi 1/2/4
Kolmiolaskenta sydänmaa 2
kolmiolaskenta koti 2
Parilaskenta 1
Poikuelaskenta  1
Kerpputalkoot 1
Riistapeltojen kylvötalkoot 1
Hirvipeijaiset 1
Rauhoitusalueen merkinnät 1
Onki-/pilkkikilpailut 1
Siementen pussitus/jako 1
Muu johtokunnan hyväksymä
talkootyö. Vähintään 2h
0,5


Jokaisen tehtävän suorittamisen jälkeen, tulee johtokunnan jäsenen tai nimetyn henkilön hyväksyä suoritus (allekirjoitus kaavakkeeseen).
Päätöksen harjoittelun hyväksytystä suorituksesta tekee johtokunta.