Kellon Metsästysseura ry

Kellon Metsästysseurassa on tällä hetkellä:

  • 529 varsinaista jäsentä
  • 4 koejäsentä
  • 10 harjoittelijaa
  • 6 kunniajäsentä
  • 3 kunnia puheenjohtajaa
  • 6 vapaajäsentä

 

Jäsenten hyväksyminen:

1) Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa seuralle omistamaansa metsästyskelpoista maata vähintään 5,0 ha. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös tämän henkilön sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, myös henkilön tai sukulaisen avio- tai avopuoliso.

2) Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö koejäsenyyden kautta.

Päätöksen jäsenten hyväksymisestä tekee johtokunta.

Jäsenhakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Jäsenhakemuslomake

Harjoittelijoiden ja koejäsenten hyväksyminen:

1) Harjoittelijaksi voidaan hyväksyä Kellon suuralueella asuva henkilö. Harjoittelujakso kestää 2 vuotta, jos henkilö on asunut Kellossa vähintään 10 vuotta, Harjoittelujakso kestää 4 vuotta, jos henkilö on asunut Kellossa vähintään 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta.

2) Koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut harjoittelujakson. Koejäsenyys kestää 2 vuotta.

Päätökset harjoittelijoista ja koejäsenistä tekee johtokunta.

Harjoittelijahakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse puheenjohtajalle.
Harjoittelijahakemuslomake

Kun osoitteesi muuttuu, muista tehdä ilmoitus jäsenrekisterin ylläpitäjälle (Tiedotusjaoston vetäjälle).

Suomen metsästäjäliittoon kuuluvat voivat kirjautua tästä linkistä katselemaan omia tietojaan.
Jäsentieto